Light Box ตู้ไฟ 2 ด้านและ 3 ด้าน ทั้งแบบนิ่งและแบบหมุนได้ ใช้เป็นตู้ไฟแสดงสินค้า เหมาะกับที่แสงสว่างไม่มากพอ หรือต้องการให้โดดเด่นเป็นพิเศษ ใช้ตั้งลงบนพื้น ภายในใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หมุนได้รอบตัว สวยงามมาก

 

OPL-5A

Rotation twin light box

Product size : 31.5 x 123 cm
Material :  
 

OPL-5B

Fixed twin light box

Product size : 31.5 x 128 cm
31.5 x 147.5 cm
Material :  
 

OPL-5C

Exclusive fixed twin light box

Product size : 79.5 x 200 cm
Material :  
 

OPL-5D

Rotation three sided table light box

Product size : 21 x 40 cm
Material :  
 

OPL-5E

Rotation three sided table light box

Product size : 21.5 x 29.5 cm
Material :  
 

OPL-5F

Cirular fixed twin light box

Product size : 50 cm(diameter) / 45 cm
60 cm(diameter) / 55 cm
70 cm(diameter) / 65 cm
Material :  
 

OPL-5G

Square fixed twin light box

Product size : 40 x 60 cm
60 x 90 cm
Material :  
 

OPL-5H

Photo Frame light box

Product size : 40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm

 

Material :