ธงญี่ปุ่น เป็นงานสื่อประชาสัมพันธ์แบบง่าย ส่วนใหญ่ใช้ในงานกลางแจ้ง ใช้พื้นที่น้อย สะดวกในการจัดตั้ง วางเรียง มักใช้วางริมทางเดิน หรือตั้งในตำแหน่งด้านหน้าบูธประชาสัมพันธ์