สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลรูปแบบใหม่ นำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกผสมกับจอภาพขนาดใหญ่ สามารถโชว์ภาพที่เป็น วีดีโอ ภาพสไลด์และตัวอักษรวิ่งไปพร้อมกันบนหน้าจอ และสามารถนำไปปรับใช้ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 

digital-signage-banner